Termín konání tábora: 30.7.-13.8.2016

Téma letošní táborové hry: Je zatím stále tajné!!!

Hlavní vedoucí: Haudy

Programoví vedoucí: Dawe a Jířa

Kuchtíci: Adášek a Gábin

Zdravotník: Jenyš/Kamča

Těší se na Vás také všichni oddíloví vedoucí. Na táboře ahóóój...

 III. turnus 2014

Další informace